تور

تور مشهد آذر ماه

هتل های قابل ارائه تور

نام هتلهر نفر ۲ تختههر نفر ۱ تختهکودک با تخت ۶ تا ۱۲ سالکودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
آپارتمان ساریناF.Bآپارتمان سارینا۸۱۰,۰۰۰ تومان۸۵۵,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان۷۰۰,۰۰۰ تومان
انقلابB.B انقلاب۸۵۰,۰۰۰ تومان۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان۸۵۰,۰۰۰ تومان۷۰۰,۰۰۰ تومان
پرستاره مشهدB.B پرستاره مشهد۸۵۰,۰۰۰ تومان۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان۸۵۰,۰۰۰ تومان۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفت آسمانF.B  هفت آسمان۸۶۵,۰۰۰ تومان۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان۸۶۵,۰۰۰ تومان۷۰۰,۰۰۰ تومان
هلیاF.B  هلیا۹۸۵,۰۰۰ تومان۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان۹۸۵,۰۰۰ تومان۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارن مشهدF.B  کارن مشهد۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان۱,۴۱۵,۰۰۰ تومان۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان۷۰۰,۰۰۰ تومان
ایران زمینF.B  ایران زمین۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان۱,۴۵۵,۰۰۰ تومان۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان۷۰۰,۰۰۰ تومان
ساریناB.B   سارینا۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان۱,۴۵۵,۰۰۰ تومان۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان۷۰۰,۰۰۰ تومان
منجیF.B  منجی۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان۷۰۰,۰۰۰ تومان
کیاناF.B   کیانا۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان۷۰۰,۰۰۰ تومان
الماس دوB.B    الماس دو۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان۲,۳۵۵,۰۰۰ تومان۲,۳۲۵,۰۰۰ تومان۷۰۰,۰۰۰ تومان
قصر طلاییB.B    قصر طلایی۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان۷۰۰,۰۰۰ تومان

مرتبط با:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *