سابقه کار: حدوداً ٨ سال مستمر

استقبال از هر پیشنهاد کاریه مرتبط باتخصص و تجربیات ذیل ...

مهدي افشاري يامچلو کارمندان (جویای کار)

سابقه کار: 13 سال

همکاری

محمد سمیعی کارمندان (جویای کار)

حداقل سابقه کار: سه تا پنج

۳ نفر کارمند حرفه ای تور با حقوق فوق العاده

پدیده 81 کارفرمایان (جویای کارمند)

سابقه کار: 9 سال

کارمند تور خارجی

ندا پيرجوانان کارمندان (جویای کار)

حداقل سابقه کار: سابقه مفید و مرتبط به آن

استخدام کارمند

الیت سیر ایرانیان کارفرمایان (جویای کارمند)

حداقل سابقه کار: 1 سال

کانتر تور خارجی

مهرستا کارفرمایان (جویای کارمند)

حداقل سابقه کار: 3سال

استخدام کارمند ITو کانتر خارجی

آژانس هواپیمایی آسمان پرستاره کارفرمایان (جویای کارمند)

حداقل سابقه کار: 3 سال

کارمند تور – کارمند رزرو هتل

الیت سیر کارفرمایان (جویای کارمند)

حداقل سابقه کار: 3 سال

استخدام کارمند

الیت سیر ایرانیان کارفرمایان (جویای کارمند)

حداقل سابقه کار: 1 سال

فروش تور داخلی تور خارجی

اوج آریایی ایرانیان کارفرمایان (جویای کارمند)

حداقل سابقه کار: 3 سال

استخدام کارمند تور خارجی

آژانس هواپیمایی ایرانیان مهر کارفرمایان (جویای کارمند)

حداقل سابقه کار: 2 سال سابقه کار

کارمند فروش تور خارجی و داخلی

آندیا سیر کارفرمایان (جویای کارمند)

حداقل سابقه کار: یک سال

کارمند ترکیه – دبی – اروپا

مسافران جهانگردما کارفرمایان (جویای کارمند)

حداقل سابقه کار: 1سال

منشی آژانس هواپیمایی

آویژگان کارفرمایان (جویای کارمند)

حداقل سابقه کار: 6ماه

کارمند تور داخلی -کاراموز

ثناگشت کارفرمایان (جویای کارمند)

صفحه 1 از 31 2 3